Analog / Digital / Pri, Pcm / IP / Telsiz ses kayıt, raporlam ve analiz çözümlerini aynı anda tek bir platformda kayıt edebilen %100 AktifTelecom çözümüdür. Merkezi yönetim paneli çoklu cihaz yönetimi, merkezi backup ve gelişmiş alarm uygulamaları ile tüm isteklerinize ve daha fazlasına cevap verir. Api, Tapi, Tsapi, CDR, Web service, db bağlantısı ile santral ve 3. Parti uygulamalar ile tam entegre çalışır. WallBoard, Çağrı Yönetimi, Agent yönetimi vb. gibi özel isteklerinde karşılanması ile bir kayıt cihazından fazlasını sunar.

DESTEKLENEN HATLAR

Bilinen tüm analog hatları destekler ve sisteme paralel olarak bağlanır. Caller ID ve DTMF bilgisi hat üzerinden alınır

Digital Hatlar

Alcatel, Cisco, Avaya, Nortel, Siemens, LG, Aastra, Samsung, Mitel, Aastra, Ericsson ve diğer tüm santral markalarını özel digital telefonlarının kayıt edilebilir. Telefon hatlarının paralel bağlanması ile Ekran bilgileri, Caller ID ve DTMF bilgileri de alınır.

PRI / PCM Hatlar

Euro ISDN ve Qsig hatları ses kaydının alınmasını Destekler. Paralel olarak bağlanır. DID, ID ve DTMF bilgisi hat üzerinden alınır.

IP Telefon – SIP kayııtları

Alcatel, Cisco, Avaya, Nortel, Siemens, LG, Aastra, Samsung, Mitel, Aastra, ve diğer tüm santral markalarını destekler. Switch üzerinden port yönlendirmenin dışında başka bir uygulamaya gerek kalmaksızın ses kayıtlarının ekran bilgisi, Caller ID ve DTMF bilgisin alınması sağlanır.

Telsiz ve Ses Kaynakları

Motorola, Aselsan, PMR, Tetra vb. tüm markaları ses kayıtlarının, Telsiz ID ve CCIR bilgisinin de alınması sağlanır ayrıca speaker, mikrofon gibi farklı ses kaynaklarının da kayıtların yapılması mümkündür.

GENEL ÖZELLİKLER

Digilog ses kayıt yazılımı bir çok özellik ile donatılmış olup bunlardan bazıları aşaıda sıralanmıştır.

Kayıt Tetikleme

Hat Voltajı, Zil Voltajı, Ses Sinyali, DTMF, IP dinleme, Tarih, İsteğe Bağlı olarak ses kayıt başlayabilir.

Kayıt Arama

Kayıt arma hem sistem üzerinden hem de Web üzerinden gerçekleştirilebilir. Belirlenen tarih aralığı, kayıt uzunluğu, kanal numarası, kanal ismi, tuşlanan telefon numarası, gelen çağrı bilgisi, not, belirlenen dakikan az / çok vb gibi bir çok kriter ile kayıt arama yapılabilir.

Kayıt Dinleme

Web’den ve gelişmiş ses dinleme arayüzüne sahiptir çal, pause, durdur ses dalgasının grafik ekranı, ses kayıt süresi. Çalma corsur konumu, çalma başladığında courser de aynı şeklide başlayacak ve çalınan yer üzerinde ilerleyecek mause ile ileri veya geriye götürülebilecek Loop özelliği; loop aktif edildiğinde tekrar tekrar çalacak aynı işlem her hangi bir yer seçildiğinde de çalışacak. Çalma hızı ( yavaş-hızlı )

Özel Kripto

Sistem kendine özel bir kripto ile sesleri kayıt edebilir ve başka cihaz ve ortamlarda ses kayıtların dinlenmesi mümkün değildir

Kayıt Güvenliği (HASP)

Ses kayıtların değiştirilmesinin önlenmesi için sistem her kayıt için HASP bilgisi üretir.

Canlı Dinleme

Web / Client arayüz üzerinden yapılan konuşmaları canlı olarak dinlemek mümkündür.

Not Ekleme

Kayıt edilen bir görüşmeye dair istenilen bir notun eklenmesi ve kayıtın, atanan bu not altında saklanması ve sonrasında ilgili not ile aranabilmesi mümkündür.

Uzaktan Erişim

Sisteme web üzerinden erişilerek kayıtların dinlenebilmesi mümkün olduğu gibi sistem ayarlarının yapılabilmesi ve yönetilmesi mümkündür.

Özel Liste

Gelen ve giden çağrılar için istenilen telefon numaraların kayıt edilmesi / edilmemesi durumu ayarlanabilir.

Kayıt Zamanı Tanımı

Haftanın istenilen gün ve saatlerinde kayıt etme / etmeme özelliğinin tanımlanabilmesi mümkündür.

Kayıt İndirme ( Kopyalama )

Tanımlanan yetki ile kayıt sistemi üzerinden tek bir ses kayıt indirileceği gibi toplu kayıt indirilmesi ve bu indirilen kayıtların bir madiaya kopyalanması ve mail olarak iletilmesi mümkündür.

Dinleme Grupları Tanımlama

Farklı departmanlar için dinleme grupları oluşturulabilir.

Ekran Kayıt

Telefon hattı kayıt edilen kişinin, PC ekranının da kayıt edilmesi mümkündür. Telefon hattı kayda başladığında kişinin ekranı da otomatik olarak kayıt edilir. Telefonun kapatılması ile ekran kaydı da sonlandırılır. Dinleme ekranında ilgili kaydın sesi ile ekran görüntüsü aynı anda gelir.

Yedekleme

DVD, Removable HDD veya Network üzerinde tanımlanan bir adrese yedekleme yapılabilir. Sistem aynı anda iki adet HDD yedekleme yapabilir.

Kayıt Formatı

GSM, MP3, PCM, ADPCM

Veri Tabanı

SQL veri tabanına sahiptir.

Yetki Seviyeleri

Farklı seviyeler kullanıcılar için yetki seviyeleri tanımlaması yapılması mümkündür.

?MERKEZİ YÖNETİM

Dağınık yapıda çalışmakta olan ayrı, ayrı ses kayıt sistemlerinin tek bir noktadan yönetilmesini sağlar. Merkezi Yönetim Yazılımı bir biri ile entegre Ortak Arayüz, Merkezi Backup ve Alarm Uygulaması olarak 3 ana başlıktan oluşmaktadır.

ORTAK ARAYÜZ EKRANI

Kurumun dağınık yapıda kurulu olan tüm Ses Kayıt Sistemlerinin tek bir arayüz üzerinden yönetilmesini ve izenmesini sağlar
Arayüz içerisinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır;
– Lokasyon isimleri
– Hard disc doluluk oranı
– Harita üzerinde kayıt cihazı durumu, çalışıyor / çalışmıyor
– Kayıt arama
– Kullanıcı tanımlama
– Yetki seviyelerin tanımlama

MERKEZİ BACKUP UYGULAMASI

Dağınık yapıda lokasyonlara kurulmuş olan ses kayıt sistemlerinin Backuplarının data hatları üzerinden merkezdeki bir Backup Server’ına yedeklenmesi mümkündür. Bu özellik sayesinde kurumlar olası data kayıplarını engellemiş olurlar, ayrıca merkez Backup Uygulaması lokasyonların kayıt datalarını klasör bazında yedekler, uygulama içerisinde kayıtlara erişerek dinleme yapmak mümkündür, istenilen bir kayıta lokasyon bazında arama yapmak mümkün olduğu gibi aranan bir kayıt, Tarih, Caller ID, DTMF vb. kriterler kullanılarak tüm lokasyonların datalarında aynı anda aranarak bulunabilmesi kullanıcılara hızlı ve kolay erişim sağlar

ALARM UYGULMASI

Kayıt cihazın çalışmaması, kayıt programının kapalı olması, tanımlanan zaman aralığında hiçbir kayıt oluşmaması, Sistemin hard diskinin dolması, sistemin belirtilen sürelerde backuplarını merkeze gönderememesi, kayıt cihazına bağlı olan hatların bağlantılarının kopması, tanımlanan kayıt süresinin aşılması, hattın açık kalması, hattın sürekli kapalı olması kayıt etme, kayıt etmeme gibi durumlarda sistem alarm olarak tanımlanan kullanıcılara alarm maili gönderir. Ayrıca Ortak Arayüz üzerinde görsel olarak da alarm belirir.

ÖZEL UYGULAMA YAZILIMLARI

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda ses kayıt sistemine bağlı olan hatlar ve bu hatlardan alınan bilgiler, hatların bağlı olduğu telefon santral kullanıcı işlemlerinde dahi edilebileceği özel yazılımlar geliştirilebilir. Bunun özel gelişrimler aşağıdadır.

WALLBOARD UYGULASI

Cevapsız çağrılar, ekran üzerinde anlık olarak gösterilir ve ses kayıt sistemi üzerinden detaylı şekilde raporlanabilir.

CRM ENTEGRASYONU

Ses kayıtları, firmanın kullanmakta olduğu CRM yazılımı ile entegre edilebilir. CRM üzerinden, müşteri kartı çağrıldığında yapılan tüm görüşmelere rahatlıkla erişilebilir.

FREE SEATING UYGULAMASI

Müşteri temsilcilerinin ses kayıtları, kendi agent id numaraları ile kayıt altına alınması CRM, Tapi, Cti, SSO, Active Directory , Sql Gibi entegrasyon uygulamaları ile yapmak mümkündür.

CDR ENTEGRASYONU

Operatör veya herhangi bir dahiliye gelen çağrıların başka dahiliye aktarıldığında
Log bilgileri santralden alınarak kayıt sisteminin kayıt arama veya raporlama menüsünde aktarılan dahili numara altında yeni kayıtın yapılması sağlanır, bu özellik sayesinde ses kayıt arama bölümün yalnızca dahili abone girilmesi ile hızlıca kayıtlara erişilmesi sağlanır.